Rekomendowane przez:


Patronat Honorowy


Partner Branżowy
Program ramowy

koopdrew-2018-logo.jpg

VI Kongres Przemysłu Drzewnego KOOPDREW 2018

Poznań, 10.09.2018 r.

Rozpoczęcie Kongresu godzina 10.00, planowane zakończenie 16.00. W trakcie Kongresu przewidziane są 2 przerwy kawowe i lunch.

1. Aktualna sytuacja na rynku tarcicy w Europie.

Przedstawienia obrazu tego rynku, złożonego z sytuacji w wielu krajach europejskich podjął się Andre de Boer – Sekretarz Generalny  EUROPEAN TIMBER TRADE FEDERATION. To międzynarodowa organizacja z siedzibą w Brukseli, która grupuje narodowe stowarzyszenia firm z poszczególnych krajów UE, zajmujące się handlem tarcicą i wyrobami z drewna. Ma dziś 15 członków (m. in. to organizacje z Niemiec, Szwajcarii, Finlandii, Włoch, Holandii, Austrii). Andreas von Moeller jest ponadto  związany z niemiecką firmą handlową JACOB JÜRGENSEN GMBH & CO. KG .

2. Sytuacja na brytyjskim rynku tarcicy w powiązaniu z perspektywą Bexitu – wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej

Omówi  ją David Hopkins – Dyrektor TIMBER TRADE FEDERATION z siedzibą w Londynie. To największa organizacja brytyjska związana z przerobem drewna. Grupuje ok 2/3 firm produkcyjnych i handlowych działających na rynku drzewnym w Wielkiej Brytanii. Są to przedsiębiorstwa zajmujące się zarówno drewnem iglastym, jak i liściastym oraz szeroką gamą wyrobów (tarcica, drewno konstrukcyjne, podłogi, wyroby ogrodowe). Organizacja posiada 6 oddziałów regionalnych. David Hopkins  jest również specjalistą w  zakresie ochrony środowiska.

3. Wpływ „Brexitu” na warunki obrotu handlowego Polski oraz innych krajów UE z Wielką Brytanią.

Skutki polityczne i gospodarcze, jakie w Polsce zapewne odczujemy na skutek „ Brexit-u”  są przedmiotem wielu analiz i prognoz, które omówi przedstawiciel polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

4. Potencjał fińskiego przemysłu drzewnego może być wykorzystany przez polskie firmy

Finlandia jest jednym z najbardziej zasobnych w drewno krajów UE, a przemysł drzewny jest tam wręcz przemysłem narodowym. Warto poznać jego potencjał, zwłaszcza w sytuacji, gdy polskie firmy coraz częściej uzupełniają swe zapotrzebowanie na tarcicę zakupami w krajach skandynawskich. O możliwościach takich mówić będzie pani Kaija Arhio – ekspert z CENTRIA UNIVERISTY OF APPLIED SCIENCE, z siedzibą w Kokkoli. Uniwersytet ten oprócz nauczania zajmuje się także badaniami naukowymi oraz innowacjami z dziedziny chemii, przemysłu drzewnego i metalowego oraz budownictwa. Każdego roku prowadzone jest tam około 60 projektów badawczo - rozwojowych. Pani Kaija Arhio jest starszym wykładowcą na wydziale technologii drewna.

5. Rosyjski przemysł drzewny może być strategicznym partnerem polskiego przemysłu drzewnego. Omówienie potencjału Rosji w kontekście zasobów surowcowych, struktury i możliwości przemysłu drzewnego oraz formalnych warunków obrotu drewnem i jego eksportu.

Bliski nasz sąsiad – Rosja – jest równocześnie światowym potentatem w zakresie pozyskania i przerobu drewna. Jednak w zestawieniu z jej możliwościami, skala współpracy z polskim przemysłem drzewnym jest niewielka. Wykorzystanie tych możliwości jest więc przed nami, lecz wymaga to najpierw ich poznania. Pomoże w tym referat Igora Novoselova - założyciela i redaktora naczelnego WHAT WOOD – jedynej rosyjskiej agencji consultingowej zajmującej się wyłącznie szeroko pojętym przemysłem drzewnym. Pracuje ona m. in. dla firm takich jak  IKEA, International Paper, Mondi, Metsa.

6. Nowe kanadyjskie typologie budownictwa drewnianego: ewolucja materiałów i metod budowy, instytucje badawcze i regulacje prawne

Od czasu wprowadzenia w 2017r. umowy o bezcłowym obrocie pomiędzy Kanadą a UE, rośnie jej rola jako partnera polskiego przemysłu drzewnego. Budownictwo z drewna jest w tym kraju szczególnie rozwinięte i bazuje na własnych, oryginalnych technologiach.  Kanada jest ona światowym liderem w dziedzinie opracowywania i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań dla sektora leśno-drzewnego.Ewolucję nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych w Kanadzie, bazujących na surowcu drzewnym, a także aktualne zagadnienia zwiazane z wymaganiami prawnymi zwiazanymi z budownictwem drewnianym omówi Randal Kober, główny wykładowca Laurentian University McEwen School of Architecture.

7. Nowe zasady sprzedaży drewna z lasów w zarządzie PGL Lasy Państwowe zmienią sytuację przemysłu drzewnego już w 2019 r.

Dla polskich tartaków i innych przetwórców drewna okrągłego nie ma chyba istotniejszej sprawy, niż system sprzedaży drewna, które w Polsce dostępne jest przede wszystkim w jednostkach Lasów Państwowych. Wcześniej obowiązujące zasady budziły wiele sprzeciwów, protestów i emocji, zawierały bowiem rozwiązania krzywdzące dla kupujących. Trwające od początku roku negocjacje organizacji reprezentujących przemysł drzewny z Dyrekcją Generalną LP, reprezentowaną przez Dyrektora Generalnego Andrzeja Koniecznego, doprowadziły jednak do ich gruntownej przebudowy. Nowy system sprzedaży drewna zostanie po raz pierwszy publicznie przedstawiony właśnie przez Dyrektora Generalnego LASÓW PAŃSTWOWYCH dr. inż. Andrzeja Koniecznego.

8. Tylko nowoczesne i efektywne narzędzia do obróbki drewna zapewniają wysoką jakość wyrobów i bezawaryjną pracę obrabiarek.

Teza zawarta w tytule referatu nie wymaga udawadniania. Jednak o tym, jakie narzędzia spełniające te warunki są w Polsce dostępne, jakie są ich zalety, jak o nie dbać – najlepiej dowiedzieć się z pierwszej ręki – od przedstawiciela producenta narzędzi , którym jest firma ASPI z Suwałk.

9. Prezentacja f-my DREVOSTROJ

button-26.png

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni