Rekomendowane przez:


Patronat Honorowy


Partner Branżowy
Wywiad z Dyrektorem Departamentu Prewencji i Promocji PIP - Zbigniewem Kowalczykiem

Dlaczego warto uczestniczyć w seminarium pt. „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna!", przekonuje Zbigniew Kowalczyk - Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Państwowej Inspekcji Pracy.

zkowalczyk_gip.jpg

Przemysł drzewny to silna gałąź naszej gospodarki. Czy praca przy obróbce drewna jest bezpieczna?

Z.K.: W przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wyrobów tartacznych i wyrobów z drewna występują poważne zagrożenia zawodowe, głównie związane z obsługą maszyn. Analizując dane z kontroli i postępowań powypadkowych z kilku lat stwierdziliśmy, że warto zadbać o poprawę bezpieczeństwa pracy w sposób kompleksowy. Jako że ze względu na duży zakres działań i szczupłość kadr inspektorskich, nie wszędzie jesteśmy w stanie przeprowadzić kontrolę, wydawało nam się oczywiste, że działania prewencyjne są najlepszym rozwiązaniem w dotarciu do jak największej grupy odbiorców. Chcieliśmy pracodawcom zaoferować realną pomoc w organizacji bezpiecznych warunków pracy dla ich pracowników.

Co inspekcja pracy miała do zaoferowania pracodawcom?

Z.K.: Przede wszystkim zapraszaliśmy pracodawców lub ich przedstawicieli – we wszystkich okręgowych inspektoratach pracy – na bezpłatne szkolenia. Podczas szkoleń przekazywana była informacja na temat zasad bezpiecznej pracy przy obróbce drewna, założeń kampanii, w tym programu prewencyjnego. Omawiano także sposób korzystania z merytorycznych materiałów pomocniczych, specjalnie przygotowanych na kampanię, w tym Listy kontrolnej z komentarzem, która umożliwia samodzielne przeprowadzenie kontroli warunków pracy w zakładzie, poradników dla pracodawców i pracowników oraz innych publikacji dotyczących ochrony pracy. Do dyspozycji pracodawców i pracowników eksperci PIP oddali jeszcze kilka innych wydawnictw, między innymi Bezpieczna praca w tartaku, Bezpieczna praca w stolarni czy Maszyny do obróbki drewna. Dostosowanie do wymagań minimalnych.

Ponadto udostępniano pracodawcom filmy instruktażowe „Bezpieczeństwo pracy w tartakach” i „Bezpieczeństwo pracy w stolarniach”. W 2017 roku oferta PIP została wzbogacona o cztery dodatkowe filmy, poświęcone bezpiecznej pracy z wybranymi maszynami do obróbki drewna, stwarzającymi szczególne zagrożenia zawodowe dla pracowników. Wszystkie te materiały zostały także udostępnione na uruchomionej w 2016 r. stronie internetowej kampanii: www.bhpnatak.pl.

Jednak naszą najważniejszą ofertą dla pracodawców, którą chcieliśmy zainteresować jak najwięcej osób, był nieodpłatny udział w programie prewencyjnym opartym, podobnie jak inne programy prewencyjne PIP, na zasadzie samodzielnej kontroli warunków pracy. Pracodawca przy pomocy Listy kontrolnej identyfikował nieprawidłowości, a następnie je eliminował, dostosowując zakład do obowiązującego prawa. Na tym etapie programu pracodawca mógł korzystać z pomocy inspektora pracy, a po wypełnieniu Ankiety do ewidencji przeprowadzonych w przedsiębiorstwie działań – w zakresie oceny stanu bezpieczeństwa pracy w zakładzie i adekwatnych do tej oceny działań naprawczych – poddać się kontroli sprawdzającej PIP.

W jaki sposób Państwowa Inspekcja Pracy starała się dotrzeć do pracodawców z przekazem dotyczącym bezpieczeństwa pracy przy obróbce drewna?

Z.K.: Jestem przekonany, że w dzisiejszych czasach skuteczna prewencja jest nierozerwalnie związana z działaniami informacyjnymi adresowanymi do pracodawców i pracowników, którzy na co dzień mają wpływ na kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. Z badań społecznych zrealizowanych na zlecenie inspekcji pracy na grupie pracodawców prowadzących działalność związaną z obróbką drewna wynika, że aż 89% ankietowanych dostrzega potrzebę prowadzenia kampanii informacyjnych poświęconych popularyzacji bezpiecznych zachowań i zapobieganiu wypadkom przy pracy. Dlatego w kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” poza działaniami kontrolnymi i prewencyjnymi zaplanowaliśmy szereg działań informacyjnych. W stacjach radiowych zachęcaliśmy pracodawców do udziału w naszym programie prewencyjnym, a pracownikom przypominaliśmy o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy oraz sposobach zapobiegania wypadkom przy pracy. W Internecie, m.in na specjalistycznych portalach adresowanych do branży drzewnej, promowaliśmy stronę kampanii www.bhpnatak.pl, gdzie można znaleźć wspomniane już bezpłatne wydawnictwa PIP o tematyce bezpieczeństwa pracy w tartakach i stolarniach, filmy instruktażowe dotyczące użytkowania maszyn do obróbki drewna, a także analizy wypadków przy pracy. Wspólnie z „Kurierem Drzewnym” przygotowaliśmy cykl artykułów o dostosowaniu maszyn służących do obróbki drewna do minimalnych wymagań bezpieczeństwa. Z przekazem kampanii staraliśmy się być również obecni na targach, które odwiedzają pracodawcy prowadzący działalność w branży drzewnej. Stąd też zarówno inaugurację, jak i podsumowanie kampanii „Włącz bezpieczeństwo przy obróbce drewna” zaplanowaliśmy właśnie na targach DREMA.

zarejestruj_sie.png

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni