Rekomendowane przez:


Patronat Honorowy


Partner Branżowy
Ruszyły nowe dotacje z ZUS: nawet 90% bezzwrotnej dotacji na inwestycje BHP. Na jakie środki można liczyć, na co otrzymać dofinansowanie i jak wygląda procedura?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił konkurs na dofinansowanie działań na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Ostateczny termin składania wniosków upływa 16 sierpnia, można je składać z kolei od 15 lipca br.

Nie trzeba się jednak spieszyć, kolejność składania wniosków nie ma znaczenia, a termin nie będzie z pewnością skrócony. Lepiej złożyć dopracowaną dokumentację, podstawowe błędy wykluczają wniosek już na starcie, a w przypadku konieczności uzupełnienia informacji będzie to można uczynić tylko raz. W przypadku błędów w uzupełnieniu, wniosek będzie również odrzucony. Zainteresowanie jest dość duże, stąd pewnie zaostrzenie podejścia co do możliwości poprawiania złożonej dokumentacji.

 

Na jakie środki można liczyć?

 

W ramach konkursu ZUS ma do rozdysponowania kwotę 50 mln zł. Jest to kwota spora, jednak pamiętajmy że dotyczy ona całego kraju. Uwaga: Podane poniżej kwoty podane w brutto:

 

 • Jeżeli o dofinansowanie stara się firma mikro, to może liczyć na 90% dotację, przy czym jej kwota przeznaczona na inwestycję nie może przekroczyć 139.000,00 zł.
 • W przypadku firmy małej to 80% dofinansowania przy maksymalnej kwocie dofinansowania 210.000,00 zł.
 • Jeżeli chodzi natomiast o firmy średnie odpowiednio 60% dofinansowania i kwota 340.000,00 zł. Dodatkowo można otrzymać jeszcze 1.000,00 zł na działania doradcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Firmy z branży drzewnej mogą uzyskać dofinansowanie m.in. na zakup i instalacje urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze. Natomiast w przypadku wózków jezdniowych wprowadzone zostało ograniczenie, dotychczas obowiązywała kwota 50.000,00 zł – teraz to niestety tylko 30.000,00 zł do kwoty inwestycji. Nie ma natomiast dodatkowego ograniczenia co do instalacji odpylających.

Jak wyłaniane są wnioski do dofinansowania?

Wnioski złożone do 16 sierpnia br. podlegają ocenie. Każdemu z nich przyznawana jest odpowiednia liczba punktów, a następnie tworzona jest lista rankingowa. Następnie wybierane są wnioski „od góry” listy, aż do momentu wyczerpania kwoty 50 mln.

 

Do najważniejszych kryteriów oceny wniosków należą:

 1. 1. Wielkość przedsiębiorstwa
 • Mikroprzedsiębiorstwo otrzymuje 5 punktów (maksymalna wartość w tym kryterium)
 • Małe przedsiębiorstwo – 4 punkty
 1. 2. Kategoria ryzyka działalności
 • od 1 do 3 – 2 punkty
 • od 4 do 5 – 4 punkty
 • od 6 do 9 – 8 punktów
 • pow. 10 – 10 punktów (maksymalna wartość)
 1. 3. Lokalizacja
 • dolnośląskie; warmińsko-mazurskie; wielkopolskie – 5 punktów (maksymalna wartość)
 • kujawsko-pomorskie; lubuskie; opolskie; podlaskie; śląskie; zachodniopomorskie – 4 punkty
 • pomorskie; lubelskie; łódzkie; świętokrzyskie – 3 punkty
 • podkarpackie – 2 punkty
 • małopolskie; mazowieckie – 1 punkt
 1. 4. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
 • w firmie mikro – 5 punktów (maksymalna wartość)
 • w firmie małej – 4 punkty
 • w firmie średniej – 3 punkty

 

Warto o tym pamiętać:

W powyższych kryteriach można uzyskać maksymalnie 25 punktów, dochodzi do tego jeszcze 40 punktów, które uzyskuje się między innymi za zasadność wydatków i działań, poprawne wpisywanie się w cele dofinansowania czy też odpowiednią wysokość kosztów.

Kluczem otrzymania dofinansowania jest dobre wpisanie się w kryteria oceny oraz dokładne przygotowanie już pierwszego wniosku, aby nie „odpaść” już podczas oceny wstępnej (formalnej). Już podczas oceny wniosku, w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, trzeba również pamiętać o dokładności i dotrzymaniu 14 dniowego terminu.

 

 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu:

Dariusz Rutkowski

Forest Consulting Center Sp. z o.o.

Kształcenie   Doradztwo   Ekspertyzy

 

Ul. J.H. Dąbrowskiego 75/56, 60-523 Poznań

Tel. 609-077-338

d.rutkowski@forestcc.pl

Wstecz

Partnerzy Medialni