Rekomendowane przez:


Patronat Honorowy


Partner Branżowy
Regulamin dla zwiedzających

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem dla zwiedzających targi i inne wydarzenia organizowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. oraz Partnerów. Regulamin określa w szczególności warunki wstępu (indywidualnego lub w grupie) oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Zwiedzających targi i inne wydarzenia organizowane w siedzibie MTP w Poznaniu.

Czytaj regulamin na stronie korporacyjnej >

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact