Rekomendowane przez:


Patronat Honorowy


Partner Branżowy
MTP24 krok po kroku

 1. Odwiedź serwis www.mtp24.pl
 2. Jeżeli nie jesteś zarejestrowany utwórz konto, podaj adres e-mail i dane firmy. Jeżeli jesteś już zarejestrowany zaloguj się
  1.jpg
 3. Z listy dostępnych targów wybierz: DREMA FURNICA SOFAB
  2.jpg
 4. Z dostępnych opcji wybierz: odebrać bezpłatny bilet
  3.jpg
 5. Wypełnij ankietę, przepisz kod z obrazka i kliknij dalej
  4.jpg
 6. Z dostępnych biletów wybierz BEC bilet elektroniczny wielokrotny
  5.jpg
 7. Zatwierdź podane informacje
  6.jpg
 8. Przejdź do moich dokumentów
  7.jpg
 9. Aktywacja została rozpoczęta, w przeciągu 48 godzin, poprawnie wypełniona ankieta zostanie zatwierdzona przez naszego pracownika (aktywacja zaproszeń jest wykonywana w dni robocze od 8 do 16), a w zakładce moje dokumenty pojawi się gotowy do druku bilet
  8.jpg
 10. Wydrukuj bilet i zabierz go ze sobą na targi

9.jpg

[ Wstecz ]
Partnerzy Medialni