HOT🔥

Trwa rejestracja wystawców❗🔥 Zaplanuj swój udział w targach DREMA 2022❗🔥  

Organizator:

Top 350: dla budownictwa – stolarscy liderzy

Podziel się

Po „Meblarskim 1000” dostępny jest kolejny raport, tym razem obejmujący największych producentów stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce.

Ranking „Top 350: dla budownictwa – najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce” przygotowany został przez Wydawnictwo meble.pl, wydawcę miesięcznika „BIZNES.meble.pl”.

Publikacja występuje w dwóch wersjach, które można kupić na stronie wydawnictwa TUTAJ

  • WERSJA PODSTAWOWA - obejmuje e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, z licencją dla jednej firmy.
  • WERSJA ROZSZERZONA - obejmuje e-wydanie z możliwością pobrania pdf, bez limitu egzemplarzy, z licencją dla jednej firmy + dane finansowe 350 ujętych w raporcie firm w pliku excel).

Co zawiera raport „Top 350: dla budownictwa”?

W raporcie „Top 350: dla budownictwa – najwięksi producenci stolarki otworowej, wyrobów stolarskich i ciesielskich w Polsce” znalazły się wyniki finansowe za 2019 r. 350 firm, które mają obowiązek składania sprawozdań finansowych do KRS.

Publikowane w raporcie dane finansowe to m.in. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, środki trwałe, aktywa obrotowe, zysk (strata) netto, zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe.

Czyje dane publikowane są w raporcie?

Raport prezentuje dane finansowe firm, których PKD 16.23.Z – produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa obejmuje:

  • produkcję wyrobów z drewna przeznaczonych głównie dla budownictwa, takich jak:

- belki, dźwigary, krokwie, rozpory dachowe,

- prefabrykowane wiązary dachowe z klejonego drewna warstwowego połączonego metalem,

- drzwi, okna, okiennice i ramy okienne, z osprzętem metalowym lub bez, takim jak: zawiasy, zamki itp.,

- schody, poręcze i ogrodzenia,

- listwy dekoracyjne, listwy profilowe, gonty i podobne elementy drewniane,

  • produkcję prefabrykowanych budynków lub ich elementów, z drewna, np. sauny,
  • produkcję przenośnych domów,
  • produkcję drewnianych ścianek działowych, do wbudowania na stałe.

Co jeszcze zawiera raport „Top 350: dla budownictwa”?

Przede wszystkim zestawienia największych producentów w poszczególnych województwach, z wyliczeniami pokazującymi potencjał produkcyjny poszczególnych województw, a ponadto analizę kondycji branży na podstawie danych finansowych.

Raport JEST DOSTĘPNY W SPRZEDAŻY:

www.wydawnictwo.meble.pl/kup-prenumerate/ (pozycje przedostatnia i ostatnia)