Organizator: Grupa MTP

DREMA 2020 - bezpieczne targi!

Podziel się

W tym roku bezpieczeństwo i ochrona zdrowia Wystawców, Zwiedzających i pracowników targów DREMA, na równi z jakością wydarzenia, to nasz priorytet - deklaruje Dyrektor Targów DREMA Andrzej Półrolniczak.

36. edycja Międzynarodowych Targów Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA z pewnością przejdzie do historii. Będzie tak za sprawą zarówno zaangażowania Wystawców i Gospodarzy DREMY, jak i sytuacji epidemiologicznej, która niemal od początku roku określa warunki organizacji różnego rodzaju wydarzeń.

Podwyższone standardy bezpieczeństwa obowiązują na Międzynarodowych Targach Poznańskich od lutego 2020. Już przed targami BUDMA podjęte zostały nadzwyczajne środki zapobiegawcze, które pozwoliły na bezpieczną organizację wydarzenia. O bezpieczeństwie przestrzeni targowych przekonują rosnące liczby gości na kolejnych wydarzeniach, organizowanych na MTP od połowy czerwca. W tym roku bezpieczeństwo i ochrona zdrowia Wystawców, Zwiedzających i pracowników targów DREMA, na równi z jakością wydarzenia, to nasz priorytet- deklaruje Dyrektor Targów DREMA Andrzej Półrolniczak.

 

Standardy bezpieczeństwa

Jakie procedury sanitarne zostaną wprowadzone podczas Targów DREMA 2020?*

Zwiedzający mogą przebywać w Miejscu wydarzenia tylko w terminach i godzinach otwarcia targów lub innych wydarzeń, pod warunkiem wypełnienia procedur bezpieczeństwa, zgodnych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) w trakcie epidemii, mogących obejmować:

 1. obowiązek wypełnienia deklaracji epidemiologicznej zawierającej informacje że Wypełniający deklarację, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym,
 2. obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej,
 3. obowiązek zachowania dystansu społecznego adekwatnego do charakteru targów - min. 4 m2 na osobę.
 4. nakaz podania się obowiązkowej procedurze rejestracji,
 5. bezdotykowy pomiar temperatury w momencie wejścia/ wjazdu na wydarzenie
 6. nakaz zasłaniania ust i nosa poprzez noszenie maseczek oraz nakaz noszenia rękawiczek - zgodnie z aktualnymi wytycznymi
 7. dezynfekcję dłoni w momencie wejścia/wyjścia na wydarzenie, w toaletach, na stoiskach Wystawców, korzystając z ogólnodostępnych płynów do dezynfekcji,
 8. korzystania z dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej,
 9. nakaz poruszania się zgodnie z oznaczeniami i komunikatami przy zachowaniu bezpiecznego dystansu pomiędzy osobami przebywającymi na wydarzeniu w szczególności w kolejce do wejścia, w punktach obsługi klienta, na stoiskach wystawców, przestrzeniach gastronomicznych, toaletach czy w windzie,
 10. nakaz stosowania się do procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Zwiedzającego zakażenia (np. koronawirusem), mogących obejmować obowiązek podania danych osób, z którymi Zwiedzający miał kontakt w Miejscu wydarzenia, wskazania przestrzeni, w której przebywał Zwiedzający czy obowiązek przebywania w odizolowanym pomieszczeniu,
 11. nakaz wyłączenia z użytku depozytów i palarni,
 12. nakaz stosowania się do komunikatów ogłaszanych przez MTP w Miejscu wydarzenia dotyczących procedur bezpieczeństwa.

* organizacja wydarzeń odbywa się z zastosowaniem aktualnych wytycznych i zaleceń Polskiej Izby Przemysłu Targowego, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz władz państwowych.

Zobacz także:

Wytyczne dla Wystawców Targów DREWA 2020 - TUTAJ

Wytyczne dla Zwiedzających Targi DREMA 2020 - TUTAJ

Do zobaczenia 15-18 września na Targach DREMA 2020!

Masz pytania związane z bezpieczeństwem Targów DREMA 2020?

NAPISZ DO NAS!