Dotacje na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich nadal aktualne

Już po wakacjach planowane są kolejne konkursy na dofinansowanie inwestycji w przedsiębiorstwach działających na obszarach wiejskich. Jak szacujemy w około 40% gmin w Polsce jeszcze są dostępne środki. Przypomnijmy, że przedsiębiorstwa, zatrudniające do 50 pracowników, mogą otrzymać nawet do 300.000 zł dotacji przy 70% poziomie dofinansowania. To jak dotychczas niespotykany poziom wsparcia dla mikro- i małych firm z całej Polski. Szczególnie ważną informacją jest również to, że sięgnięcie po te środki nie wymaga od potencjalnego beneficjenta ani badań naukowych, ani skomplikowanych innowacji. W większości konkursów wystarczy wykonać stosunkowo nowoczesną inwestycję rozwojową. Nie bez znaczenia jest również fakt, że na razie zainteresowanie ogłaszanymi konkursami nie jest zbyt duże i zdecydowana większość składanych wniosków otrzymuje dofinansowanie.

Konkursy na dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich są ogłaszane przez lokalne stowarzyszenia, tzw. Lokalne Grupy Działania (LGD) i dotyczą obszaru kilku, co najwyżej kilkunastu gmin jednocześnie. Odpowiednio przygotowaną dokumentację, na którą składa się wniosek oraz biznesplan wraz z częścią finansową i załącznikami, dostarcza się w wyznaczonym terminie do odpowiedniej dla swojej gminy Lokalnej Grupy Działania. Następnie dokumentacja jest oceniana w oparciu o punktowe kryteria oceny, które są znane wcześniej (kryteria różnią się od siebie na poszczególnych obszarach). Powstaje lista rankingowa, która przesyłana jest do Urzędu Marszałkowskiego. Tam dokumentacja jest ostatecznie sprawdzana i zatwierdzana, bądź też przesyłana do uzupełnienia. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pracownicy Lokalnej Grupy Działania udzielają w kwestii przygotowania dokumentacji bezpłatnego doradztwa.

 

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI?

Z dotacji mogą skorzystać firmy, które w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania złożą dobrze przygotowaną, kompletną dokumentację. Każdy z potencjalnych beneficjentów musi wcześniej zwrócić się o nadanie specjalnego numeru identyfikacyjnego przydzielanego przez powiatowy oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Nie ma konieczności bycia rolnikiem, aby uzyskać ten numer – jest on przyznawany przedsiębiorstwu jako potencjalnemu beneficjentowi. Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić w konkursie, jest utworzenie nowych miejsc pracy – należy zwiększyć zatrudnienie o co najmniej jedno miejsce pracy i utrzymać je przez 3 lata od momentu otrzymania na konto dotacji, licząc w etatach średniorocznych. To zwiększenie zatrudnienia liczy się od średniej arytmetycznej etatów za ostatnie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.  Kolejnym warunkiem jest konieczność zakupu nowego sprzętu, przy czym należy pamiętać o ograniczeniach co do środków transportu – dotacja nie może być przeznaczona na zakup samochodów osobowych; w przypadku innych środków transportu ich wartość netto nie może przekroczyć 30% wartości inwestycji w całości. Przez wspomniany okres trzech lat nie można również zlikwidować przedsiębiorstwa, ani sprzedać lub też zmienić przeznaczenia zakupionego w ramach dotacji sprzętu. Inwestycja musi w jak największym stopniu wpisywać się w kryteria oceny. Należy również pamiętać, że trzeba rozliczyć się z założeń, co do obrotów zaplanowanych w biznesplanie. Warunkiem jest wykazanie w przyszłości, po wykonaniu inwestycji, co najmniej 30% przyjętych założeń. Warunek ten wydaje się być prosty do spełnienia, ale trzeba o nim pamiętać robiąc realne założenia.

 

DORADZTWO NA TARGACH DREMA W POZNANIU

Więcej informacji o dotacjach na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz możliwość szybkiego sprawdzenia na miejscu dostępności środków w Państwa gminach będzie można uzyskać w STREFIE WIEDZY DREWNO PL. na targach DREMA.

 

[ Wstecz ]
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.
Napisz do nas.
contact